При нас Вие получавате:

БЪРЗИНА НА ОБСЛУЖВАНЕ
Вървим в крак с времето. Динамика е основен наш приоритет. БЪРЗИНА, КОРЕКТНОСТ И ЕФИКАСНОСТ са предимствата на нашия екип.
__________________________________________________________________

ВИСОКА КЛАСА ПРЕВОДАЧИ
Работим с прецизно подбран екип от професионални преводачи, с многогодишен опит в тази сфера и доказали своите възможности многократно. Всеки превод е съпроводен от клетвена декларация за верността на извършения от тях превод.
__________________________________________________________________

КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
Контролът върху качеството на преводите е основна наша грижа. Всички наши преводи подлежат на внимателна проверка от специално назначени за това супервайзъри.
__________________________________________________________________

КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА
Стремим се да бъдем в постоянна връзка с нашите клиенти и надлежно да ги информираме за текущия статус на техните поръчки, както и за всичко което касае нашите взаимни интереси.
__________________________________________________________________

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Информацията, която сте ни предоставили, не се разпространява. Всички документи и лични данни се обработват съгласно Закона за защита на личните данни.
Ети Корект
Ети Корект
АГЕНЦИЯ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
Коректност  Бързина  Ефикасност

При нас Вие получавате:


БЪРЗИНА НА ОБСЛУЖВАНЕ
Вървим в крак с времето. Динамиката е основен наш приоритет. БЪРЗИНА, КОРЕКТНОСТ И ЕФИКАСНОСТ са предимствата на нашия екип.
__________________________________________________________________


ВИСОКА КЛАСА ПРЕВОДАЧИ
Работим с прецизно подбран екип от професионални преводачи, с многогодишен опит в тази сфера и доказали своите възможности многократно. Всеки превод е съпроводен от клетвена декларация за верността на извършения от тях превод.
__________________________________________________________________


КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА
Контролът върху качеството на преводите е основна наша грижа. Всички наши преводи подлежат на внимателна проверка от специално назначени за това супервайзъри.
__________________________________________________________________


КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА
Стремим се да бъдем в постоянна връзка с нашите клиенти и надлежно да ги информираме за текущия статус на техните поръчки, както и за всичко което касае нашите взаимни интереси.
__________________________________________________________________


КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Информацията, която сте ни предоставили, не се разпространява. Всички документи и лични данни се обработват съгласно Закона за защита на личните данни.
ДОБРЕ ДОШЛИ В НАШАТА СТРАНИЦА
2005 © "Ети Корект" ЕООД
Всички права запазени

Изработено от Елена Чолева
Ети Корект
Агенция за преводи и легализация

гр. София 1000
ул. "Шишман" 3Б, ет.4, ап.4

тел./факс: 02 989 44 27

Email:
office.eti@gmail.com
Контакти:

гр. Банско 2770
ул. Цар Симеон 56

тел./факс: 0749 885 95
GSM:          0898 72 73 88
Email:
etibansko@abv.bg

Ети Корект
Пълен набор от услуги

Пълен набор от услуги

Професионално обслужване

Професионално обслужване

Ще бъдете в добри ръце

Ще бъдете в добри ръце

Присъединете се към нас

Присъединете се към нас

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Начало
За агенцията
Преводи
Легализации  Цени
Офис Банско
Контакти
prevodieti@gmail.com